Win-Win Sisetmi

Kazan kazan yaklaşımı İngilizcedeki özgün ismi ile winwin approach, bir oyun kuramı yani game theory kavramıdır. Bu yaklaşım her iki tarafın da kazandığı bir iletişim, anlaşma ve davranış biçimidir. 

Translate